phone tel.: 789 040 152 mail mail: m.szrajbert@notariat.bialystok.pl
ul. Krótka 4, 16-400 Suwałki map
godło
logo

Opłaty

Przy dokonywaniu czynności notariusz pobiera następujące opłaty:

a) podatki, w zależności od rodzaju czynności będzie to podatek od czynności cywilnoprawnych  lub podatek od spadków i darowizn, w stawkach przewidzianych w ustawie z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn oraz ustawie z dnia 09 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych;

b) opłaty sądowe w wysokości przewidzianej w  ustawie z 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych  w sprawach cywilnych;

c) wynagrodzenie, nie wyższe jednak niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwej dla danej czynności, określone w rozporządzeniu z dania 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej powiększone o należny podatek od towarów i usług w stawce 23%.

Jeżeli klient nie jest w stanie, bez uszczerbku utrzymania siebie i rodziny, ponieść określonego przez notariusza wynagrodzenia lub kosztów sądowych, może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia lub kosztów sądowych.

Ostateczna wysokość taksy notarialnej zależy od umowy między Stronami czynności notarialnej a notariuszem, dlatego w celu uzyskania informacji o całkowitych kosztach planowanych przez klientów czynności, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Uprzejmie informuję, że w kancelarii nie ma możliwości dokonywania płatności kartą.